SA laboratory

Лабораторията съществува от 2009 г. и е акредитирана от Българската служба за акредитация (БСА) със сертификат №269. 

Лабораторната ни дейност включва изпитване на:

• добавъчни материали за бетон и разтвор – едри, пясък и фини пълнители;
• скални материали за битумни смеси, строителни съоръжения и пътно строителство-едри, дребнозърнести (естествен и трошен пясък), фини пълнители;
• строителни почви;
• асфалтови смеси;
• асфалтови пластове;
• бетонни смеси;
• бетон;
• битуми и битумни свързващи вещества;
• асфалтова паста за заливане на фуги на пътни настилки;
• битумни емулсии.

Акредитацията и експертизата ни включва още вземане на проби (извадки) от:

• добавъчни материали за бетон и разтвор – едри, пясък и фини пълнители;
• скални материали за битумни смеси, строителни съоръжения и пътно строителство-едри, дребнозърнести (естествен и трошен пясък), фини пълнители;
• строителни почви;
• асфалтови смеси;
• асфалтови пластове;
• бетонни смеси;
• битуми и битумни свързващи вещества;
• асфалтова паста за заливане на фуги на пътни настилки;

Предоставяме на момента резултати от замерването на носимоспособността на настилка. Екипът ни е мобилен и можем да работим както на територията на цялата страна, така и извън България, в рамките на ЕС. Изготвяме рецепти за богат асортимент от асфалтови смеси.