SA Contacts

с. Хаджиево, община Пазарджик
Асфалтова база
4441
info@asf-bg.com 

Мартин Янев
Технически ръководител
в част Пътно Строителство
Email: m.yanev@asf-bg.com
0890 333 338

Ана Везирова
Ръководител Лаборатория
Email: lab@asf-bg.com
0893 664 386

Георги Хорозов
Организатор Производство
в част Асфалтови смеси
Email: g.horozov@asf-bg.com
0898 363 445

Петя Костадинова
ПТО в част Пътно Строителство
Email: p.kostadinova@asf-bg.com
0899 144 959

Пловдив
Пещерско шосе 134 – партер
Управител – Иван Георгиев
0899 86 35 35

sofia_asfalt@abv.bg