Компанията оперира в сферата на пътното строителство от 2008 г. като непрекъснато инвестираме в повишаване квалификацията на екипа, обновяване на оборудването и повишаване ефективността на процесите. Разполагаме със собствена лаборатория за пътно и високо строителство с доказано висока технологична експертиза.

През годините успешно утвърдихме традицията си в производството на висококачествени асфалтови смеси по установени стандарти. Стремежът ни към качество и развитие доведе до това през 2019 г. да разширим дейността си в посока пътно строителство и полагане на асфалт с доказани марки машини от най-ново поколение.

Лаборатория

Лабораторията съществува от 2009 г. и е акредитирана от Българската служба за акредитация (БСА) със сертификат No269.

Асфалтови смеси

Поддържаме пълен набор от сертифицирани асфалтови смеси по изискванията на Агенция пътна инфраструктура (АПИ). Изготвяме и рецепти за асфалтови смеси спрямо специфични критерии, подадени от клиента.

Пътно строителство

Полагаме асфалт с машини от най-ново поколение. Имаме щастието да използваме асфалтополагаща техника на водещите производители в света.

с. Хаджиево, община Пазарджик
Асфалтова база
4441
Email: info@asf-bg.com
sofia_asfalt@abv.bg

Централен офис:
Пловдив, Пещерско шосе 134 – партер

Управител: Иван Георгиев, Тел. 0899 86 35 35

 

Компанията оперира в сферата на пътното строителство от 2008 г. като непрекъснато инвестираме в повишаване квалификацията на екипа, обновяване на оборудването и повишаване ефективността на процесите. Разполагаме със собствена лаборатория за пътно и високо строителство с доказано висока технологична експертиза.

През годините успешно утвърдихме традицията си в производството на висококачествени асфалтови смеси по установени стандарти. Стремежът ни към качество и развитие доведе до това през 2019 г. да разширим дейността си в посока пътно строителство и полагане на асфалт с доказани марки машини от най-ново поколение.

Лаборатория

Лабораторията съществува от 2009 г. и е акредитирана от Българската служба за акредитация (БСА) със сертификат No269

Асфалтови смеси

Поддържаме пълен набор от сертифицирани асфалтови смеси по изискванията на Агенция пътна инфраструктура (АПИ). Изготвяме и рецепти за асфалтови смеси спрямо специфични критерии, подадени от клиента

Пътно строителство

Полагаме асфалт с машини от най-ново поколение. Имаме щастието да използваме асфалтополагаща техника на водещите производители в света

 • Мартин Янев
 • Технически ръководител
  в част Пътно Строителство
  Email: m.yanev@asf-bg.com
  0890 333 338
 •  
 • Ана Везирова
  Ръководител Лаборатория
  Email: lab@asf-bg.com
  0893 664 386
 •  
 • Георги Хорозов
  Организатор Производство
  в част Асфалтови смеси
  Email: g.horozov@asf-bg.com
  0898 363 445
 •  
 • Иван Георгиев
     управител   
 •  0899 86 35 35